Alla har rätt till ett bra och likvärdigt liv. Ingen ska känna att de inte kan arbeta eller utbilda sig på grund av funktionsnedsättning.

När Liberalerna och Bengt Westerberg införde LSS-reformen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) innebar det en frihetsrevolution för de personer och anhöriga som reformen berörde. Denna viktiga reform är idag hotad och allt fler får sina insatser indragna eller nedskurna.

Vi värnar om varje människas möjlighet att utvecklas och leva ett normalt liv. Därför vill vi stärka funktionsnedsatta människors rättigheter genom att bland annat bygga fler trygghetsboenden i enlighet med LSS.

 

Vår politik

  • Fler LSS-boenden ska byggas i Täby och vara anpassade utifrån individernas önskemål och behov.
  • Kommunens handläggare ska jobba uppsökande och arbeta så nära brukarna som möjligt.
  • Fri ledsagning för personer inom LSS utifrån varje individs önskemål och behov, utan biståndsbedömning.
  • Det ska finnas bostadslösningar så att funktionsnedsatta får möjlighet att bo ihop med sin partner.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.