Vi Liberaler vill att alla ska ha möjlighet att skapa ett gott liv. Tillgången till egen bostad och ett välfungerande närsamhälle med rikt utbud ökar den möjligheten. Det gäller för såväl äldre, personer inom LSS, studenter som andra Täbybor.

Täby är en växande kommun med ökande befolkning. Vi liberaler välkomnar den utvecklingen. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om alla de värden som idag gör Täby till en attraktiv kommun. Täby får inte bli en fantasilös kommun med tung förtätning av bostadsområdena. De nya byggnaderna och anläggningarna ska ha en varierad arkitektur och byggas med tanke på långsiktig hållbarhet och attraktivitet. Kulturhistoriskt intressanta bebyggelse- och naturmiljöer ska bevaras och vårdas för ett trivsamt Täby. Utvecklingen av Täby ska vara varsam och syfta till att samhället ska upplevas trivsamt. Ledorden ska vara bevara, utveckla och medborgardialog.

Vår politik

  • Kommunen ska äga och förvalta hyresrätter.
  • Utveckla och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer.
  • Lokala centrum ska ha förbättrad närservice, platser för möten och möjlighet till fler arbetsplatser.
  • Genomföra markanvisningstävlingar med lägsta boendekostnad som kriterium.
  • Sälj inte all kommunal mark i centrala Täby.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.