Om Ulf

om_mig1Namn: Ulf Schyldt

Förtroendeuppdrag:
-Ordförande, Valnämnden
-Ledamot, Kommunfullmäktige
-Direktionen Storstockholms brandförsvarsförbund

Vem är du?
Jag är 48 år gammal och bor i Näsbydal. Jag arbetar som egen företagare, främst som frilansjournalist och författare.

 

Varför är du liberal?
För att många frågor i livet inte har klara svar – ingen kan veta hur ditt liv kommer att gestalta sig, vilka drömmar du bär på eller vilka problem och olyckor som kommer att hända. Människor måste ha friheten att få bestämma över sig själva, få följa sina drömmar och se vart de leder. Men också tryggheten att veta att när något i livet går fel, så finns ett solidariskt skyddsnät. Ingen ska behöva stå ensam i sina svårigheter.

Mina tre viktigaste frågor för Täby:

  • Utbildning är att så frön så människor kan få blomstra, oavsett var de kommer ifrån eller vilka deras föräldrar är. En god utbildning är den största “jämlikhetsskaparen”. Att vårda Täbys populära och framgångsrika skolor – kommunala så väl som friskolor – är en liberal plikt.
  • Demokrati. Det är genom kommunerna som våra val organiseras och genomförs. För att vårt demokratiska system ska fungera och behålla sitt förtroende, måste vi se till att de kan genomföras med god folklig förankring.
  • En välskött ekonomi är grunden för att kunna ha bra service och välfärd åt medborgarna. Om kommunen har svårt att hålla kostnader under kontroll, blir ofta även kvaliteten lidande. Folkpartiledaren Bengt Westerberg sa en gång att det behövs “hårda nypor för ett mjukare samhälle”.