Om Thomas

om_mig1Namn: Thomas Helleday
Bor:
Näsbypark

Förtroendeuppdrag:
-Vice Ordf. Kultur & Fritidsnämnden
-Ledamot, Kommunfullmäktige

Vem är du?
Jag är Täbybo sedan barnsben även om jag levde i exil under en period som så många andra i 20-årsåldern. Jag är ekonom i botten och till vardags arbetar jag som analytiker där jag tittar på hur folk beter sig som kunder. Jag har två barn som båda går i skolan här och min fritid är starkt kopplad till deras fritidsaktiviteter. Jag älskar teater så därför är jag mycket nöjd med den utveckling som skett under den senaste mandatperioden där utbudet ökat rejält tack vare upprustningen av Tibble teater. Jag trivs väldigt bra i Täby eftersom jag tycker att vi här har nära till allt; vatten, skog, stad och kommunikationer.

Varför är du liberal?
Jag är liberal för att för mig så är det individen som är i centrum. Som individer är vi alla olika. Vi har olika behov och drömmar och därför att valfriheten så viktig och att vi alla ges möjligheten att utvecklas oavsett vilken bakgrund vi kommer ifrån, samtidigt som vi också har ett stort individuellt ansvar. Det är inte alltid helt lätt att kunna bedöma olika alternativ. Därför har kommunen ett stort ansvar att se till så att all verksamhet som finansieras med våra skatter också håller en mycket hög kvalitet. Kommunen har också ett ansvar för att de som inte kan välja eller behöver stöd. För mig är politik starkt kopplat till passion. Jag älskar Täby och de som bor här och ser mig själv som en av dessa. Därför har jag svårt när en del hävdar att vi hanterar andras pengar. För mig är det våra, vi alla som bor i Täbys, pengar. Jag tycker att kommunen ska göra smarta val där även kultur- och fritidsaktiviteter har sin givna plats. Jag vill att man som Täbybo ska kunna känna sig stolt över att bo i en kommun som tar ansvar och ligger i framkant.

Mina tre viktigaste frågor för Täby:

  • Täby ska ha de lyckligaste eleverna och lärarna
  • LSS ska vara ett stöd, inte en kamp
  • Kultur och fritid är viktigt