Om Robert

om_mig1Namn: Robert Stopp

Förtroendeuppdrag:
-Ledamot, Gymnasie och Näringslivsnämnden
-Ledamot, Kommunfullmäktige
-Ersättare, Kommunstyrelsen

Vem är du?
Evenemangsproducent med eget företag och morfar.

Varför är du liberal?
Liberal i Täby innebär att kommunal verksamhet också är viktig.

Mina tre viktigaste frågor för Täby:

  • Täby måste bli mer publikt.
  • Bättre föreningsservice.
  • Värna vårt kulturarv.