Om Mats

om_mig1Namn: Mats Nordström
Bor: Hägernäs Strand

Förtroendeuppdrag:
-1:e vice ordförande , Stadsbyggnadsnämnden
-Ledamot, Kommunfullmäktige
-Ledamot, Kommunstyrelsen
-Ersättare, Lantmäterinämnden
-Ombudsersättare, Käppalaförbundet
-Ledamot, Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnads- och fastighetsfrågor

Vem är du?
Jag har bott i Täby sedan 1990. Min fritid ägnar jag framförallt åt politik och att umgås med vänner. Jag är utbildad marknadsekonom och har främst arbetat i fastighetsbranschen.

Varför är du liberal?
Individens frihet att utforma sitt liv är det centrala. Alla individers potential ska tillvaratas och de som kan behöva hjälp ska få möjlighet till detta genom staten och kommunens försorg. Frihet, valfrihet, mångfald och individuellt ansvar är viktigt för mig. Därför är jag liberal.

Mina tre viktigaste frågor för Täby:

  • Det ska vara möjligt att bo kvar i Täby eller flytta hit, till en hyresrätt med lägsta möjliga boendekostnad.
  • Bullret i Täby måste minskas. Det är störande och ger upphov till en rad hälsoproblem.
  • Framkomligheten för trafiken måste bli bättre. Lösningen kan vara större andel kollektivtrafikresenärer, fler som kan välja cykel istället för bil och att även bil är en del av Täbys framtida trafik. Det ska vara lätt att välja rätt sätt för resande inom, till och från Täby.