Om Lars

om_mig1Namn: Lars Lindberg

Förtroendeuppdrag:
-Ordförande, Liberalerna Täby
-Ledamot, Kommunfullmäktige
-Ledamot, Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd
-Ledamot, Styrelsen Täby Holding AB
-Ledamot, Storstockholms brandförsvarsförbund
-Styrelseordförande, Täby Miljövärme AB