Om Lars

om_mig1Namn: Lars Lindberg
Bor: Viggbyholm

Förtroendeuppdrag:
-Ordförande, Liberalerna Täby
-Ledamot, Kommunfullmäktige
-Ledamot, Styrelsen Täby Holding AB
-Styrelseordförande, Täby Miljövärme AB

Vem är du?
En person med stort samhällsengagemang.

Varför är du liberal?
För att göra det jag kan för att varje människa ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Mina tre viktigaste frågor för Täby:

  • Täby ska vara en bra kommun att leva, bo och arbeta i.
  • Varje skattekrona ska användas effektivt
  • Utbyggnaden av Täby ska ske med förnuft och trafiksituationen förbättras.