Om Carin

om_mig1Namn: Carin Wiklund-Jörgensen
Bor i: 
Täby

Förtroendeuppdrag:
-Ledamot, Stadsbyggnadsnämnden
-Ledamot, Kommunfullmäktige
-Vice ordförande, Namn- och skönhetsrådet
-Sammankallande, Liberalerna Täby valberedning
-Ledamot Lov- och tillsyndsutskottet
-Ersättare, Täby Fastighets AB

Vem är du?
Jurist, pensionerad domare vid Attunda tingsrätt, fyrabarnsmor

varfor_liberal_2Varför är du liberal?
Demokrati, socialt ansvarstagande och varje individs möjlighet att forma sitt liv går hand i hand

viktigastefrågor2Mina tre viktigaste frågor för Täby

  • Ett utbyggt Täby ska vara trivsamt, framkomligt ( till fots, med cykel , med bil och allmänna kommunikationer, helst t-bana ) grönskande, innehålla alla sorters mötesplatser och sakna bullerstörningar.
  • Kommunen ska medverka till att öka mångfalden på bostadsmarknaden genom att själv bygga hyreslägenheter och sälja mark till de som vill bygga hyreslägenheter.
  • Äldre och funktionshindrade ska kunna få stöd och boende, inklusive korttidsboende, inom kommunen på ett värdigt, snabbt och kvalitativt bra sätt. Kommunala alternativ måste finnas till privata utförare för att skapa mer trovärdig valfrihet.