Om Camilla

om_mig1Namn: Camilla Ifvarsson
Bor i: Täby kyrkby

Förtroendeuppdrag:
– Ledamot, Kommunfullmäktige

Vem är du?
Är född och uppvuxen i Småland och flyttade till Täby i början av 2000-talet. Blev efter ett par år aktiv i dåvarande Folkpartiet. Är utbildad fritidspedagog och har en teknologie doktorsexamen i Arbetsvetenskap. Har arbetslivserfarenhet från olika myndigheter såsom Riksrevisionen, Myndigheten för skolutveckling och Kungliga tekniska högskolan. Bor idag i kyrkbyn med min man och våra tre barn och hund. Gillar dans och att tar mig tid att gå och zumba ett par gånger i veckan för att må bra. varfor_liberal_2Varför är du liberal?

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för alla individer att ta tillvara på sina förmågor och att utvecklas. Därtill är öppenhet och mångfald är två viktiga ledord för mig. Sammantaget är Liberalerna de som stödjer mina grundläggande uppfattningar om människors och samhällets utveckling.

viktigastefrågor2Mina viktigaste frågor för Täby

– God kvalitet i barnomsorg och skola.
För mig är det viktigt att arbeta för att satsa på en god kvalitet i förskolan, då tidiga insatser är viktiga för barn utveckling. Därtill är våra barn och ungas skolmiljö, såväl fysisk som psykosocial, av yttersta vikt. I äldre åldrar är min uppfattning att vi måste minska stressen kring skolsituationen, samtidigt som vi vill nå goda kunskapsresultat. Det är en utmaning och en viktig del i det arbetet är att arbeta med elevers förståelse och delaktighet i skolans förväntningar på eleverna.

– Hög kvalitet i kultur- och fritidsutbudet
Täby kommun har en hög kvalitet i flera delar av kultur- och fritidsutbudet. Jag tycker dock att det är viktigt att satsa på ytterligare utveckling av fritids- och kulturaktiviteter i Täby för att skapa gemensamma träffpunkter för alla i kommunen – såväl unga som gamla, nyinflyttade och gamla Täbybor, personer med särskilda behov – ja, fritid och kultur som passar och blir meningsfull för alla helt enkelt.