Se alla

Hans reflekterar… skollivet

Måndag 10 januari 2022

Därför prioriterar Täbyliberaler alltid skolan. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka människans möjlighet att leva i frihet. Utbildning och kunskap ger oss möjlighet att, utifrån vars och ens förutsättningar, förbättra vår livssituation. Därför prioriterar liberaler alltid skolan.

Prioritera kunskap. Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Utbildningssystemet ska
därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap.

Samhällsmedborgare. Skolan ska vara en plats där man är mer nyfiken på vad en
människa är och kan bli än varifrån hon kommer. Skolan ska även skapa förutsättningar
för att alla barn och unga ska bli aktiva samhällsmedborgare för att kunna
utöva sitt demokratiska medborgarskap och finna sig till rätta i världen.

Utbildning är en mänsklig rättighet som driver utveckling och är på ett globalt plan
ett av de starkaste verktygen för att minska fattigdom, förbättra hälsa, öka jämställdheten mellan könen och för att skapa fred och stabilitet.

Vi Täbyliberaler går till val på ett:
– gott Skol-liv
– rikt Äldre-liv
– stimulerande Frilufts-liv
och det självklara:
– Täby ska gå före och visa vägen när det gäller klimatåtgärder och minskade koldioxidutsläpp.

Hans Ahlgren (L)
Gruppledare, Liberalerna Täby
hans.ahlgren@liberalerna.se